1966_311_084
Prijem Kuv de Mirvila, francuskog ministra inostranih poslova

Komentari